Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  dot

Định dạng tệp DOT

Mở rộng tập tin.dot
Tập thể loạidocuments
Chương trình
Microsoft Works
Apache OpenOffice
Planamesa NeoOffice
Microsoft Word Viewer
Chương trình chínhMicrosoft Word 2013
Kịch CÂM loại
application/msword