Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  mpc

Định dạng tệp MPC

Mở rộng tập tin.mpc
Tập thể loạiimages
Mô tảfile âm thanh nén thành file MPC và làm cho việc sử dụng các âm thanh nén Musepack. Sự phát triển của MPC bắt đầu vào năm 1977 và nó hiện đang dưới sự quản lý của Nhóm Phát triển Musepack. Các tập tin có thể so sánh các tập tin MP2 nhưng đã trải qua sự phát triển sâu rộng từ cơ sở này. tập tin MPC là ít phổ biến mặc dù có một chất lượng tốt hơn đáng kể so với các file MP3.
Chi tiết kỹ thuậtđịnh dạng tập tin MPC được phát triển sau khi định dạng file MP + N và được sử dụng trước đó bởi Musepack trong nén các tập tin âm thanh. file MPC có thể được mở bằng máy nghe nhạc thông thường. Nếu file không thể mở được sử dụng một máy nghe nhạc âm thanh, sau đó một add-on có thể được sử dụng. Tối ưu hóa Musepack chủ yếu làm cho mã hóa minh bạch và chỉ có một số ít các tối ưu hóa đã được tạo ra với tốc độ bit thấp.