Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  msg

Định dạng tệp MSG

Mở rộng tập tin.msg
Tập thể loạidocuments
Chương trình
Microsoft Outlook (Windows)
File Viewer Plus (Windows)
Encryptomatic MsgViewer Pro (Windows)
BitDaddys Email Open View Pro (Windows)
EZ Freeware Free Opener (Windows)
Mozilla SeaMonkey (Windows, Mac OS, Linux)
eM Client (Windows, Mac OS)
Kupon.BG Klammer (Mac OS)
45RPM MailRaider Pro (Mac OS)
Kupon.BG Klammer 3 (iOS)
File Viewer for Android (Android)
Chương trình chínhMicrosoft Outlook
Mô tảPhần mở rộng tệp MSG là một sản phẩm của Microsoft dùng cho gửi tin nhắn trong hộp thư Outlook. Nó được phát triển để quản lý giao tiếp qua email cho người dùng Microsoft. Mỗi khi một tin nhắn được viết bằng Outlook, một tệp MSG được tạo ra. Nó chứa thông tin quan trọng từ tin nhắn được gửi qua email và chi tiết về tin nhắn đó. Các chương trình mở tệp như vậy thường tương thích với Microsoft Messaging Application Programming Interface.
Chi tiết kỹ thuậtTệp tin MSG là một tệp văn bản phức tạp nhưng chứa đựng tất cả các thông tin và không thể xem được bằng Note pad hoặc các chương trình xử lý văn bản khác. Định dạng nhị phân được sử dụng trong việc tạo ra tin nhắn và tính tương thích với các chương trình phụ thuộc vào việc nó có hệ thống MAPI hay không. Định dạng tệp tin độc đáo này khiến cho việc nhập khẩu sang các dịch vụ email khác là không thể. Việc tạo ra định dạng tệp tin này là tự động khi thực thi một chức năng, ví dụ như lưu một tin nhắn.
Kịch CÂM loại
application/vnd.ms-outlook