Polityka prywatności

Niniejsze zasady obowiązują od 13 lutego 2019 r.

Data ostatniej modyfikacji 9 sierpnia 2022 r.

Ogólne

Niniejsza polityka określa praktyki prywatności Оnlineconvertfree (dostępne pod adresem https://onlineconvertfree.com) w związku ze wszystkimi świadczonymi przez nas usługami. Polityka nie ma zastosowania do jakichkolwiek aplikacji lub oprogramowania stron trzecich, które integrują się z Usługami, ani żadnych innych produktów, usług lub firm stron trzecich, w których nie jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności została opracowana z uwzględnieniem przepisów dotyczących danych, takich jak ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) i kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA).

Przekaż nam dane osobowe innych osób lub organizacji tylko wtedy, gdy masz do tego wyraźne upoważnienie.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące jakiegokolwiek aspektu naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail support@onlineconvertfree.com lub odwiedź stronę https ://onlineconvertfree.com/privacy-policy/.

Informacje, z których korzystamy

Informacje, które zbieramy

Informacje, które zbieramy o wszystkich odwiedzających naszą witrynę internetową, obejmują typ przeglądarki odwiedzającego, preferencje językowe, witrynę odsyłającą, datę i godzinę każdego żądania odwiedzającego oraz adresy protokołu internetowego (IP). Zbieramy te informacje w celu monitorowania i ochrony bezpieczeństwa witryny, ochrony przed nadużyciami Usług oraz lepszego zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Przechowujemy również te informacje, aby rozpoznać Cię po powrocie do naszej witryny i dostosować witrynę do Twoich indywidualnych zainteresowań i preferencji.

Jeśli utworzysz konto w naszej witrynie, potrzebujemy pewnych podstawowych informacji do utworzenia konta. Zbierzemy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, zaszyfrowane hasło, plan abonamentowy. Informacje te służą do identyfikacji Ciebie jako Użytkownika, dostosowania Twojego konta i zapewnienia Ci dostępu do żądanych usług. Prywatność Twoich danych jest dla nas bardzo ważna, dlatego nie udostępniamy osobom trzecim Twoich danych osobowych.

Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia różnych Usług konwersji plików, zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usług. Wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w ten sposób jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań w zakresie świadczenia Ci Usług.

Informacje, których nie gromadzimy

Nie gromadzimy ani nie przechowujemy celowo specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak dane genetyczne, informacje zdrowotne lub religijne, dane karty kredytowej. Wszystkie Twoje informacje rozliczeniowe są gromadzone i przetwarzane przez naszego dostawcę płatności bezpośrednio zgodnie z jego własną polityką prywatności.

Naszym dostawcą płatności jest Paddle. Zapoznaj się z jej polityką prywatności na https://paddle.com/privacy/.

Pliki cookie

Używamy również plików cookie, aby interakcje z naszymi Usługami były łatwe i znaczące. Pliki cookie pozwalają stronie internetowej rozpoznać określone urządzenie lub przeglądarkę. Pliki cookie sesji działają tylko wtedy, gdy przeglądarka jest otwarta i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie działają, dopóki Ty lub Twoja przeglądarka nie usuniecie ich lub wygasną.

Analityka i reklamy

Korzystamy z Google Analytics jako usługi strony trzeciej do zbierania informacji o tym, jak działa nasza strona internetowa i jak nasi użytkownicy, ogólnie rzecz biorąc, poruszają się po witrynie Оnlineconvertfree.com i korzystają z niej. Pomaga nam oceniać jakość naszych usług, sporządzać raporty statystyczne z działalności; oraz ulepszać nasze treści i wydajność strony internetowej. Staramy się chronić Twoją prywatność, anonimizując Twój adres IP przed wysłaniem go do Google Analytics i zbieramy tylko niektóre podstawowe informacje, takie jak typ przeglądarki, strony odsyłające i wyjściowe, znacznik czasu i podobne dane dotyczące korzystania z naszej witryny.

Integrujemy się z Google AdSense, który jest naszym głównym dostawcą reklam. Google AdSense wykorzystuje również pliki cookie do zbierania tylko niespersonalizowanych danych w celu dostosowania reklam do Ciebie. Inni zewnętrzni dostawcy sieci reklamowych mogą również używać plików cookie zgodnie z ich własną polityką prywatności.

Jak zarządzamy danymi

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych przechowywanych na stronie internetowej Оnlineconvertfree.com i ciężko pracujemy, aby chronić wszelkie informacje, które nam przekazujesz, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem. Wszystkie zebrane informacje na stronie są chronione przed ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem za pomocą fizycznych, elektronicznych i zarządczych procedur ochrony.

Zobowiązujemy się przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). RODO to rozporządzenie w prawie UE dotyczące ochrony danych i prywatności wszystkich osób w całej UE oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Staje się ono wykonalne w dniu 25 maja 2018 r. Zgodnie z RODO, Оnlineconvertfree.com działa jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane. Nie wyodrębniamy ani nie zbieramy żadnych danych z Twoich plików, ani nie udostępniamy ich ani nie kopiujemy. Nieodwracalnie usuwamy wszystkie Twoje pliki zgodnie z sekcją „Przechowywanie i usuwanie danych” niniejszych zasad.

Przechowywanie i usuwanie danych

Wszystkimi danymi możesz zarządzać na swoim koncie. Pliki wyjściowe i przekonwertowane są automatycznie i nieodwracalnie usuwane po 24 godzinach. Oznacza to, że możesz samodzielnie usunąć swoje pliki ręcznie w dowolnym momencie, zanim zostaną one automatycznie usunięte. Aby to zrobić, przejdź do wybranej strony konwersji formatu i kliknij ikonę „X” obok pliku wyjściowego.

Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@onlineconvertfree.com.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Оnlineconvertfree.com może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Przepisy, regulacje i standardy branżowe ewoluują, co może spowodować konieczność wprowadzenia tych zmian lub wprowadzić zmiany w naszej działalności. Opublikujemy zmiany na tej stronie i zaktualizujemy „datę ostatniej modyfikacji”, kiedy to zrobimy. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami w niniejszej Polityce prywatności, powinieneś dezaktywować zarejestrowane konto w Usługach lub w inny sposób zaprzestać korzystania z Usług.

Twoja zgoda

Korzystając ze strony internetowej Оnlineconvertfree.com lub naszych usług, wyrażasz zgodę na warunki naszej Polityki prywatności online oraz na przetwarzanie Danych osobowych przez Оnlineconvertfree w celach określonych powyżej.

Zażądać zaprzestania wykorzystywania informacji o użytkowniku

W niektórych przypadkach użytkownik może poprosić nas o zaprzestanie dostępu, przechowywania, wykorzystywania i innego przetwarzania informacji o nim, jeśli uważa, że nie mamy do tego odpowiednich praw. Na przykład, jeśli użytkownik uważa, że konto Usług zostało utworzone dla niego bez jego zgody lub nie jest już aktywnym użytkownikiem, może poprosić o usunięcie swojego konta zgodnie z niniejszymi zasadami. Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na wykorzystanie informacji o nim w ograniczonym celu, może skontaktować się z nami w celu wycofania tej zgody, ale nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce w tym czasie. Mogą Państwo również zrezygnować z wykorzystywania przez nas Państwa informacji do celów marketingowych, kontaktując się z nami, jak przewidziano poniżej. Kiedy zgłaszają Państwo takie żądania, możemy potrzebować czasu na zbadanie i ułatwienie Państwa prośby. W przypadku opóźnienia lub sporu co do tego, czy mamy prawo do dalszego wykorzystywania informacji o użytkowniku, ograniczymy dalsze wykorzystywanie informacji o użytkowniku do czasu uwzględnienia wniosku lub rozwiązania sporu, pod warunkiem, że administrator nie zgłosi sprzeciwu (w stosownych przypadkach). Jeśli sprzeciwiasz się udostępnianiu informacji o Tobie aplikacji strony trzeciej, wyłącz tę aplikację lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty support@onlineconvertfree.com.