Dom  /  Formaty plików  /  p7

P7 format pliku

Rozszerzenie.p7
Kategoriaimages
OpisFormat pliku P7, znany również jako 'PKCS#7', to standardowy format dla wiadomości kryptograficznych zdefiniowany w standardach kryptografii klucza publicznego (PKCS) opracowanych przez RSA Security.
DANE TECHNICZNEFormat P7 jest używany do umieszczania zestawu danych kryptograficznych, w tym podpisów cyfrowych, kluczy szyfrujących i certyfikatów, w pojedynczym pliku. Plik może zawierać jeden lub więcej z tych obiektów i umożliwia bezpieczny transfer między systemami. Pliki P7 są zwykle używane w bezpiecznych systemach e-mail do szyfrowania wiadomości i załączników lub do ich podpisywania cyfrowego w celu weryfikacji tożsamości nadawcy i integralności wiadomości. Pliki P7 mogą również służyć do przechowywania certyfikatów cyfrowych, które służą do ustanawiania zaufania między stronami w infrastrukturze klucza publicznego (PKI). Format P7 opiera się na ASN.1 (Notacja Składniowa Abstrakcyjna), która jest standardowym językiem definiowania struktur danych. Pliki P7 są zwykle kodowane w formacie binarnym, chociaż można je również kodować za pomocą Base64 lub innych schematów kodowania do transportu przez e-mail lub inne kanały. Pliki P7 można tworzyć i manipulować za pomocą różnych bibliotek i narzędzi kryptograficznych, w tym OpenSSL, Microsoft CryptoAPI i Rozszerzenia Kryptograficzne Javy (JCE).