Dom  /  Formaty plików  /  sgi

SGI format pliku

Rozszerzenie.sgi
Kategoriaimages
OpisFormat obrazów SGI, znany również jako RGB lub IRIS, to format pliku grafiki rastrowej opracowany przez firmę Silicon Graphics, Inc. (SGI) w latach 80. Obsługuje nieskompresowane przestrzenie kolorów RGB i RGBA oraz ograniczoną formę kompresji RLE (kodowanie długości serii).
DANE TECHNICZNEFormat SGI obsługuje wiele formatów pikseli, w tym 8-bitową skalę szarości, 16-bitowe RGB i 32-bitowe RGBA. Obsługuje również różne metody kompresji, w tym brak kompresji, kompresję RLE oraz bezstratną metodę kompresji znana jako gzip. Nagłówek pliku SGI zawiera metadane takie jak szerokość i wysokość obrazu, liczbę kanałów kolorów i format piksela. Dane obrazu są przechowywane w porządku rzędów, przy czym każdy rząd jest dopełniany do wielokrotności 4 bajtów. W przypadku kompresji RLE dane obrazu są przechowywane w fragmentach o zmiennych długościach, przy czym każdy fragment składa się z pojedynczej wartości koloru, po której następuje liczba określająca ile razy ta wartość występuje.