Dom  /  Formaty plików  /  tga

TGA format pliku

Rozszerzenie.tga
Kategoriaimages
Programy
Adobe Photoshop
Corel Paint Shop Pro
GIMP
Painter
OpisTGA jest powszechnie określany jako TARGA i to format pliku graficznego bitmapy. Jest to oryginalna stworzenie TrueVision Incorporated i został początkowo stworzony dla swoich kart graficznych w 1984 roku, ale zyskał popularność w jego wykorzystania dla różnych platform szczególnie w dziedzinach, takich jak edycja wideo i tworzenia animacji. definicje kolorystyczne 1-32 bitów na piksel są obsługiwane przez tego formatu pliku. Inne obsługiwane głębia koloru zawierać kanały alfa i kompresji RLE.
DANE TECHNICZNEObrazy zapisane w zakresie od 8 do 32 bitów. 32 bitowy obraz jest przezroczysty 24-bitowej głębi kolorów. Definicja kolorach, które są dostępne dla obrazów użyć palety. Obrazy TGA obejmują głównie z dużych plików, ponieważ liczba bitów są wykorzystywane w reprezentacji pikseli. To zależy od głębokości koloru i dlatego pliki w tym formacie są duże rozmiary. Kompresja takich plików może odbywać się poprzez proces kodowania i to ostatecznie prowadzi do zmniejszenia rozmiarów plików.
Typ MIME
image/x-targa
image/tiff-fx