VĂN Giá

Chuyển đổi quét tài liệu và hình ảnh vào Editable Word, PDF, Excel và Txt (Text) định dạng đầu ra

50 trang
0.8 xu mỗi trang
$3.99
100 trang
0.7 xu mỗi trang
$6.99
300 trang
0.6 xu mỗi trang
$16.99
500 trang
0.5 xu mỗi trang
$22.99
1000 trang
0.4 xu mỗi trang
$36.99
2000 trang
0.3 xu mỗi trang
$54.99