hình trang web

Cố gắng một trang web miễn phí trực tuyến hình vụ. Tạo ra chất lượng hình ảnh. Công cụ của chúng tôi làm việc trong một duyệt, và không có thêm phần mềm là cần thiết để chụp một trang web.

Làm thế nào để có một hình của các trang web

Bước 1

Nhập vào trang web địa chỉ

Nhập địa chỉ của các trang web để chụp hình ảnh
Bước 2

Chọn sự lựa chọn

Cấu hình các thông số cần thiết như dạng (Jpeg La) chất lượng giải quyết
Bước 3

Tải về kết quả

Hãy để tôi chụp những trang web và bạn sẽ ngay lập tức có thể để tải về tập tin của bạn