hình trang web

Cố gắng một trang web miễn phí trực tuyến hình vụ. Tạo ra chất lượng hình ảnh. Công cụ của chúng tôi làm việc trong một duyệt, và không có thêm phần mềm là cần thiết để chụp một trang web.
Chọn địa chỉ để hình
Màn hình Rộng, px
Màn hình chiều Cao, px
Nếu không thêm, chiều cao đầy đủ của những trang web sẽ được sử dụng
Chất lượng cao
Tập tin

Làm thế nào để có một hình của các trang web

Icon of «Nhập vào trang web địa chỉ»
Bước 1

Nhập vào trang web địa chỉ

Nhập địa chỉ của các trang web để chụp hình ảnh
Icon of «Chọn sự lựa chọn»
Bước 2

Chọn sự lựa chọn

Cấu hình các thông số cần thiết như dạng (Jpeg La) chất lượng giải quyết
Icon of «Tải về kết quả»
Bước 3

Tải về kết quả

Hãy để tôi chụp những trang web và bạn sẽ ngay lập tức có thể để tải về tập tin của bạn