Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  cur

Định dạng tệp CUR

Mở rộng tập tin.cur
Tập thể loạiimages
Chương trình
ACD Systems SCDSee 18 (Windows)
Axialis CursorWorkshop (Windows)
Corel PaintShop Pro X8 (Windows)
Greenfish Icon Editor Pro (Windows)
Inkscape (Windows, Mac, Linux)
Microsoft Windows
Snap Converter (Mac)