Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  uil

Định dạng tệp UIL

Mở rộng tập tin.uil
Tập thể loạiimages
Mô tảĐịnh dạng tệp UIL được sử dụng bởi Ngôn ngữ Đánh dấu Giao diện (UIL) để chỉ định cấu trúc và đặc điểm của giao diện người dùng đồ họa (GUI) trong phát triển phần mềm. Các tệp này chứa thông tin về vị trí và thuộc tính của các thành phần giao diện người dùng như cửa sổ, hộp thoại, menu, nút và trường văn bản. Định dạng UIL mô tả chính xác cấu trúc và thuộc tính của những yếu tố này, bao gồm kích thước, vị trí, nhãn, kiểu chữ, màu sắc và xử lý sự kiện.
Chi tiết kỹ thuậtCác tệp UIL thường được sử dụng kết hợp với các ngôn ngữ lập trình như C hoặc Ada, nơi chúng đóng vai trò là tệp đầu vào để tạo ra mã nguồn và tài nguyên tương ứng cần thiết để tạo ra giao diện người dùng đồ họa. Định dạng UIL cho phép bạn phân tách lớp trình bày (UI) khỏi logic và chức năng của phần mềm. Định dạng UIL cung cấp một cách cấu trúc để xác định các yếu tố GUI khác nhau, bao gồm cửa sổ, hộp thoại, nút, menu và các thành phần tương tác khác. Tệp cũng có thể xác định các ràng buộc dữ liệu thiết lập liên kết giữa các yếu tố giao diện người dùng và cấu trúc dữ liệu hoặc biến dữ liệu bên dưới. Các tệp UIL thường chứa các khai báo và thông số mô tả cách bố trí và hành vi của giao diện người dùng.