Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  wk1

Định dạng tệp WK1

Mở rộng tập tin.wk1
Tập thể loạidocuments
Kịch CÂM loại
application/vnd.lotus-1-2-3, application/x-123
application/lotus123
application/x-lotus123
application/wk1
application/vnd.ms-excel
zz-application/zz-winassoc-wk1