Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  woff

Định dạng tệp WOFF

Mở rộng tập tin.woff
Tập thể loạidocuments
Mô tảĐịnh dạng phông True Type và Open Type có định dạng tệp này, và nó cũng có nén tương tự được sử dụng trong công nghệ lưu trữ để tạo ra hình ảnh từ các mô hình. Metadata độc lập có thể được lưu trữ bằng định dạng tệp này với thông tin về phông chữ. Định dạng tệp này đã được sử dụng từ năm 2010, và mục đích chính của nó là lưu trữ và truyền tải các phông chữ có sẵn trên internet. Tổ chức Mozilla đã tạo ra nó.
Chi tiết kỹ thuậtChức năng chính của định dạng WOFF là đóng gói các phông chữ liên kết với tài liệu trên internet. Các chương trình hỗ trợ định dạng tệp cho phông chữ liên kết này nên tuân theo các hướng dẫn cần thiết của CSS3 Fonts specification. Những phông chữ liên kết này có sẵn cho các tài liệu tham chiếu đến chúng và do đó, tính khả dụng của chúng không áp dụng cho các ứng dụng hoặc tài liệu khác trên hệ thống của người dùng. Có những điểm tương đồng trong cách tổ chức của các tệp WOFF và các phông chữ sfnt.