Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  x3f

Định dạng tệp X3F

Mở rộng tập tin.x3f
Tập thể loạiimages
Chương trình
Adobe Photoshop
Corel Draw
Google Picasa
Kịch CÂM loại
image/x-sigma-x3f