Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  x3f

Định dạng tệp X3F

Mở rộng tập tin.x3f
Tập thể loạiimages
Chương trình
Adobe Photoshop
Corel Draw
Google Picasa
Mô tảX3F là định dạng tệp ảnh nguyên gốc được sử dụng bởi các máy ảnh Sigma. Nó được dựa trên định dạng TIFF và sử dụng thuật toán nén độc quyền để lưu trữ dữ liệu hình ảnh nguyên gốc. Tệp X3F có thể lưu trữ cả dữ liệu hình ảnh nguyên gốc và siêu dữ liệu như cài đặt độ sáng và thông tin máy ảnh.
Chi tiết kỹ thuậtĐịnh dạng X3F hỗ trợ độ sâu màu 12 bit hoặc 14 bit, tùy thuộc vào model máy ảnh và có thể tạo ra những bức ảnh chất lượng cao với mức độ nhiễu thấp. Các tập tin X3F thường có kích thước lớn do dữ liệu ảnh nguyên gốc không nén, nhưng chúng cung cấp một mức độ linh hoạt và kiểm soát cao trong việc xử lý ảnh. Các tập tin X3F có thể được mở và xử lý bằng các phần mềm chỉnh sửa ảnh khác nhau, nhưng phần mềm độc quyền của Sigma, Sigma Photo Pro, được khuyến nghị để đạt được kết quả tốt nhất.
Kịch CÂM loại
image/x-sigma-x3f