nhà sản xuất ICON

+

Làm cách nào để biểu tượng hình ảnh ?

Bước 1

Cập nhật dử liệu

Chọn một tệp mà bạn muốn chuyển đổi từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo và thả tệp đó trên trang.
Bước 2

lựa chọn các phương án

Chọn các tùy chọn của bạn để biểu tượng hình ảnh.
Bước 3

Tải về tập tin của bạn

Chờ cho đến khi tệp của bạn sẵn sàng và nhấp vào "Download".